Staňkovský rybník - jedná se o jeden z nejstarších a největších českých rybníků. Jeho plocha je 327 ha, délka 7 km, obvod 21 km, výška hráze je 18 m.
Staňkovský rybník - jedná se o jeden z nejstarších a největších českých rybníků. Jeho plocha je 327 ha, délka 7 km, obvod 21 km, výška hráze je 18 m.
Staňkovský rybník - jedná se o jeden z nejstarších a největších českých rybníků. Jeho plocha je 327 ha, délka 7 km, obvod 21 km, výška hráze je 18 m.
Staňkovský rybník - jedná se o jeden z nejstarších a největších českých rybníků. Jeho plocha je 327 ha, délka 7 km, obvod 21 km, výška hráze je 18 m.
Staňkovský rybník - jedná se o jeden z nejstarších a největších českých rybníků. Jeho plocha je 327 ha, délka 7 km, obvod 21 km, výška hráze je 18 m.
Veřejné tábořiště Obecního úřadu Staňkov.

Uzavírka mostu ev. č. 1531-1 Staňkov

Uzavírka sil. III/1531, most ev. č. 1531-1 v km 1,498 Staňkov, v této části bude probíhat rekonstrukce výše uvedeného mostu od 18.8.2016 7:00 hod, předpokládaný termín stavby bude konec měsíce října 2016. Návrh objízdné trasy viz. odkaz níže. Pro cyklisty a pro  pěší je umožněn přechod přes lávku. pdfVíce...

Uzavření obecního úřadu Staňkov

Uzavření obecního úřadu od 10.8.2015 do 28.8.2015 z důvodu rekonstrukce.

Neodkladné záležitosti můžete řešit se starostou Václavem Dlouhým na
tel. č. 728 653 361.


Poplatky za komunální odpad můžete zaslat na účet číslo 603160329/0800 , var.symbol 1340..č.evideční a nebo popisné.

Dotace z Programu obnovy venkova 2015

Obec Staňkov získala v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje na rok 2015  účelovou dotaci 90 000 Kč na akci „Vnitřní stavební úpravy OÚ – V.etapa  (č.p. 83, parc.č.st.88,k.ú. Staňkov )".

Dětský maškarní rej 14.3.2015

Obecní úřad Staňkov pořádá dne 14.3.2015 od 15.00 hod. Dětský maškarní rej v České Kanadě.

Zajištěny jsou soutěže a bohatá tombola.

Mikulášská besídka - 6.12.2014

Obecní úřad Staňkov pořádá pro své malé občánky mikulášskou besídku, která se bude konat v sobotu 6.12.14 od 16 hod v hotelu Česká Kanada.

Srdečně všechny zveme.